Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo v likvidácii